Кражби

krajbi

Разкриване на всякакви кражби и съучастници

Корупция

korupcia

Разкриване корупция и корупционни схеми

Изневери

izneveri

Разкриване на изневери между партньори

Престъпления

prestuplenia

Разкриване на тежки престъпления

Как да използваме услугите на детектор на лъжата?

В случай, че таите обвинения към някого, относно дадени неправомерни деяния, спрямо вас или измама, но не можете да установите каква е точната истина, особено, ако нямате доказателства, то подобна ситуация не е без изход. Дори и лицето, в което се съмнявате да твърди категорично нещо, в което вие дълбоко се съмнявате и фактите да сочат нещо друго или ако имате каквито и да било други поводи за липса на доверие в лицето, то можете да посетите заедно детектор на лъжата.

Това е доброволно изследване, което се прави от професионалисти, като обучените психофизиолози от Рефлекс и е с точност на резултатите над 95 %. Бюрото за изследвания, притежава лиценз за използване и права за специализираната апаратура, идваща от САЩ. Освен това, наличието на високо професионална техника, като два осем канални компютъризирани полиграфа и високата квалификация на криминалните психофизиолози, покриващи стандартите на APA ( Американската Психологична Асоциация), може да ви гарантира висок професионализъм. Огромният опит на професионалистите, работещи в бюрото за психофизиологични изследвания, прави възможно установяването на лъжливи или истинни твърдения, по различни теми. Независимо дали става дума за кражби, опит за измама, корупция или други престъпления, теста с полиграф, може да ви даде верния отговор на всички въпроси. Може да се използва, както за бизнес, така и относно дела от личен характер.

Как да използваме услугите на детектор на лъжата?

Как да използваме услугите на детектор на лъжата? Не е нужно да имате специална подготовка, преди да посетите полиграфа. Всяко изследване трае средно между 2 и 3 часа, в което се включва запознаване с работата на полиграфа и с въпросите, които ще бъдат зададени. Важно е тестващото се лице да бъде запознато с въпросите, които го очакват, преди да започне самото изследване.

Единственото, което трябва да е сигурно, е лицето да даде своето съгласие за провеждането на такъв тест, както и да бъде пълнолетно. В реда на изискванията още, стои и то да бъде в нормално физическо и психическо здраве. Ако ви предстои изследване с детектор на лъжата, е добре да сте се наспали и да не сте приемали никакви медикаменти (освен ако не са ви предписани такива). Как всъщност работи полиграфът? Записвайки всички изменения от психо-физиологичен характер, детекторът на лъжата дава пълна картина на състоянието на тестваното лице, в резултат провеждането на теста.

Отчитат се измененията в дишането, сърдечно-съдовата активност и др. Според последните изследвания, се оказва, че точността с компютъризиран полиграф, достига 98 %. Основен момент е идентифицирането на емоционалните, спрямо не-емоционалните стресови фактори или стимули, активизиращи симпатиковата нервна система. Опитният специалист прави разлика между нервното напрежение, което се съпътства от самия тест, спрямо опита за манипулиране на резултатите. Нервните реакции, казват специалистите, са съвсем различни, от тези, които протичат, ако лицето се опитва да излъже.

Важно е да се знае, че при изследване с детектор на лъжата могат да се зададат до 3 релевантни въпроса, което означава да помислите добре и да прецените коя са ключовата за вас тема, по която имате желание да намерите истината. В детективската агенция, можете да разчитате на работа със специалисти, които умеят да провеждат и анализират точно резултатите. Вижте повече в страниците на детекторналъжата.net за това как протича самият тест и изберете сами.

Полиграфски сертификати