Кражби

krajbi

Разкриване на всякакви кражби и съучастници

Корупция

korupcia

Разкриване корупция и корупционни схеми

Изневери

izneveri

Разкриване на изневери между партньори

Престъпления

prestuplenia

Разкриване на тежки престъпления

Може ли да се използва детектора на лъжата, като доказателство в съда?

В случай, че сте на път да повдигнете сериозно обвинение към някого, за което, обаче не сте 100 % сигурни, поради липса на данни, то можете да направите нещо конкретно по въпроса. При наличие на съмнения, спрямо твърденията на въпросното лице, можете да му дадете шанс да се измъкне от съдебната зала, като му предложите да направи изследване с детектор на лъжата Имайки предвид, че става дума за научен метод, който предлага точност над 95 %, то резултатите могат да бъдат напълно удовлетворителни в полза на истината.

Бюрото за психофизиологични изследвания Рефлекс, работи по всякакви случаи и предлага професионална техника, идваща от и лицензирана в САЩ, като освен това разполага и с опитни психофизиолози, които могат да проведат изследването, както и да направят точен анализа на резултатите. Агенцията разполага с два осем канални компютъризирани полиграфа, което я прави единствена с подобно оборудване в България, а криминалните психофизиолози са квалифицирани на високо ниво, покриващо стандартите на Американската Психологична Асоциация.

Може ли да се използва детектора на лъжата, като доказателство в съда?

Може ли да се използва детектора на лъжата в съда?

Ако резултатите сочат недвусмислено липсата на искреност от страна на тествания, то можете да използвате данните от полиграфа, като информация пред съда. Целите, за които се използва детектор на лъжата могат да бъдат най-разнообразни, като варират между съмнения за по-тежки престъпления, през опит за корупция и измами, достигайки до лични дела или професионална профилактика. Някои собственици на фирми избират да подлагат на тест своите служители превантивно или по време на интервю за работа. Това може да донесе известно напрежение, но имайки предвид професионализма на опитните анализатори на теста, които правят разлика между нервно напрежение и опит за измама, можете да разчитате на точност в резултатите.

Профилактично, тестът с полиграф се използва от някои компании, като превенция на проблемни ситуации и изтичане на фирмена информация. Какво всъщност отчита тестът на детектор на лъжата? Това е картина на всички психофизиологични изменения, които са настъпили, в резултат на зададените въпроси. Това е промяната в артериалното налягане, дишането и др., като графиката на края на изследването дава яснота за анализ от специалиста. Дори и тези, чиито намерения са да манипулират резултатите от теста с детектора на лъжата, остават разочаровани, независимо то това колко време са се подготвяли преди това.

Специалистите са наясно с потенциалните възможности за опит за безпогрешност, като следят и за подобни проявления. Преди да се пристъпи към теста, се набавя необходимата информация, като се подготвят важните въпроси, които да бъдат зададени. Ако вие сте инициатор на изследването, ще направите консултация с психофизиолог, относно отсяването на важните въпроси, имайки предвид, че е добре да се оставят максимум 3 релевантни на ключовата тема въпроси.

Тестът отнема около 2 или 3 часа, тъй като преди да се пристъпи към същинската част, е необходимо да се направи подготовка и тестваното лице да се запознае с всички въпроси, които ще му бъдат зададени. Това е необходима стъпка, преди да се започне теста, за да се достигне до максимално точни резултати. Вижте подробности по начина на провеждане и изискванията към лицата за тестване в детекторналъжата.net и преценете дали можете да използвате услугите на полиграфа.

Полиграфски сертификати