Кражби

krajbi

Разкриване на всякакви кражби и съучастници

Корупция

korupcia

Разкриване корупция и корупционни схеми

Изневери

izneveri

Разкриване на изневери между партньори

Престъпления

prestuplenia

Разкриване на тежки престъпления

Какъв вид тест представлява детектора на лъжата?

Ако имате намерение да откриете каква е самата истина, по отношение на някого, в ситуация, в която от това зависи вашето спокойствие и благосъстояние, но ви липсват конкретни доказателства, то все още имате какво да направите. При големи неясноти ако ситуацията изисква дискретност, можете да ангажирате частен детектив, който да проучи всичко за вас и да ви достави необходимите доказателства, за да можете да видите различните ъгли, при това с достатъчно добри фото и видео материали. Ако става дума за открита липса на доверие и дори конфликт, то можете да изберете методът с полиграф.

Тъй като резултатите, на база добра техника и високо квалифициран персонал за обработка на данните са много точни, то можете лесно и бързо да си спестите продължителния стрес. Да нямате информация, може да въздейства пагубно, както на нервната ви система, така и на цялостното ви настроение, за това пък с детектора на лъжата можете да достигнете до истината в рамките на няколко часа. Какъв вид тест представлява детектора на лъжата? Това е научен психофизиологичен метод, който се провежда с лицензирана от САЩ техника, ако изберете бюрото за психофизиологични изследвания Рефлекс.

Какъв вид тест представлява детектора на лъжата?

Освен това квалифицираните психофизиолози, които анализират резултатите, покриват и най-високите стандарти на АПА ( Американската Психологична Асоциация). Бюрото за изследвания, предлага два полиграфа, които са компютъризирани и осем канални, което е предимство за цялата страна. Тестът с детектор на лъжата, отчита всички психофизиологични изменения, в резултат на зададените въпроси, като промените в дишането, сърдечно-съдовата активност и др., благодарение на датчици. Само експерт, обаче може да разчете правилно резултатите от теста, като се има предвид и нервното напрежение, породено от самото тестуване, както и всички притеснения, свързани с темата.

Специалистите умеят да отчитат разликата между емоционалните и неемоционалните стимули, активиращи симпатиковата нервна система, както и факторите, определящи съответните отговори. Това е сред първите грижи на специалиста, при провеждането на теста - да се идентифицират посочените разлики. До полиграф стигат хора в разнообразни ситуации, някои от които, свързани със сериозни престъпления или съмнения в такива, а други до съвсем безобидни проверки на искреността, като например тест по време на интервю за работа. Някои собственици на фирми, предпочитат да използват метода с детектор на лъжата, когато набират служители, за да са наясно от самото начало какво могат да очакват, както и дали подадените данни от кандидатстващите са верни.

При такива случаи, съветите на експертите са, при положение, че вие сте на мястото на тестваното лице, да не се опитвате да изглеждате идеални и да получите максимално добри резултати, имайки предвид, че това може да се изтълкува като опит за манипулация. По същия начин и тези, които възнамеряват умишлено да измамят апарата, могат да останат разочаровани, имайки предвид опитността при отчитане на резултатите, което се прави от специалист, който отдавна работи с всякакви опити за измама.

Казват, че дори и тези, които са с много голям опит в психофизиологичните изследвания, трудно могат да подведат изследването в желаната от тях посока, ако бъдат подложени на тест. Вижте подробности в страниците на детекторналъжата.net, за да получите по-пълна представа кой може да участва в изследването и какви са точните стъпки за провеждането на теста.

Полиграфски сертификати