Кражби

krajbi

Разкриване на всякакви кражби и съучастници

Корупция

korupcia

Разкриване корупция и корупционни схеми

Изневери

izneveri

Разкриване на изневери между партньори

Престъпления

prestuplenia

Разкриване на тежки престъпления

Какви въпроси се задават в теста на детектор на лъжата?

Ако ви преследват съмнения, относно някого, а не можете да сте сигурни в конкретни деяния или твърдения, това може сериозно да се отрази на вашето спокойствие и дори на вашия сън. Когато тегнат мисли, които сочат към противоречиви изводи, човек е склонен да се отдава на непрекъснато прехвърляне на изминалите събития, без особен резултат обаче.

В такива случаи може да се подходи с помощта на детективска агенция, като с помощта на частен детектив, може да се научи всичко, свързано с дадено лице или фирма. Събраният набор от информация, която дава обстоен поглед над всички страни от ситуацията, може не само да внесе спокойствие, но и увереност как да се действа по-нататък. Ако е налице явен конфликт, с открита липса на доверие, то може да се използва и детектор на лъжата , като в бюрото за изследвания Рефлекс, се предлага компютъризирана апаратура със сертификат от САЩ. Специалистите, които боравят с полиграфа, освен това, са високо квалифицирани, чиито умения са признати от АПА или Американската Психологическа Асоциация.

Какви въпроси се задават в теста на детектор на лъжата?

В кои случаи може да се използва детектор на лъжата? За всеки, случай, в който има липса на съгласие по даден въпрос. Това е доброволно изследване, което отчита всички психофизиологични промени, които настъпват, по време на теста. Отчитането се осъществява с помощта на датчици, като накрая, на база на получената графика, указваща промени в дишането или сърдечно-съдовата дейност и др, специалистът може да направи точен анализ и да определи истинността на твърденията на изследваното лице. Може да се използва за лични въпроси, както и за казуси, свързани с фирмени дела.

Полиграфът, може да спомогне разследване на криминални престъпления, а може и да се използва профилактично. Някои собственици на фирми, например, прилагат детектора на лъжата, като редовна мярка или превенция на евентуални измами или изтичане на информация, както и при интервюта за назначаване на нови служители. Опитите за измама са обречени на неуспех, имайки предвид опитността на специалистите, водещи изследването, както при самото провеждане, така и при анализа на резултатите. Един от важните етапи от процедурата е, да се определи разликата между емоционалните от неемоционалните стимули, както и типа отговори, който дава изследваното лице. Какви въпроси се задават в теста детектор на лъжата?

Преди да се пристъпи към същинския тест, поръчителят определя темата и на база натрупаната информация, заедно с експерта, се подбират всички важни въпроси. Подредбата на въпросите се прави прецизно, така, че да не остане възможност лъжовни твърдения да не бъдат уличени. По основната тема, която ви вълнува, не бива да се поставят повече от 3 релевантни въпроса, като подробности можете да научите при директна консултация. Преди да започне теста, се прави въвеждане, за да може тестваното лице да се запознае с всичко, което изследването представлява, както и с въпросите, които предстои да чуе.

Дори и да не се намирате в София, то може да поръчате провеждане на изследването в някои от другите градове, където бюрото по изследвания има офиси. Вижте още в страниците на детекторналъжата.net, като при всеки възникнал въпрос, не се колебайте да се свържете с нас за консултация.

Полиграфски сертификати