Кражби

krajbi

Разкриване на всякакви кражби и съучастници

Корупция

korupcia

Разкриване корупция и корупционни схеми

Изневери

izneveri

Разкриване на изневери между партньори

Престъпления

prestuplenia

Разкриване на тежки престъпления

Можем ли да разчитаме на детектор на лъжата, при съмнение за изневяра?

В света на бързия обмен на информация, в който живеем, особено в големите градове, често се усеща напрежение, вследствие на натрупването на задачи и хиляди отговорности, които много хора поемат. Неусетно започваме да се превръщаме в конкуренти на новите технологии, било то не дотам съзнателно или съвсем целенасочено. Защо се получава така? Милионите възможности, които имаме пред себе си, както за получаване на информация по лесен и бърз начин, така и за всяко решение, което взимаме, имат един минус и той е съмнението дали използваме времето си пълноценно и дали правим правилния избор.

Това стои, както по отношение на важните въпроси, определящи битието ни, като работата и продуктите, които купуваме за храна, така и като избор на партньор. От една страна единият партньор, може да си зададе въпросът дали е с подходящия човек, имайки предвид морето от възможности, а от друга - съответното лице може да се запита дали може да разчита на лоялност. Този кръг от взаимно влиящи си съмнения не винаги води до фактически действия, но понякога и това се случва, както историята показва. При ескалиране на подобна ситуация, някои стигат до предизвикване на партньора с детектор на лъжата Тестът с полиграф, вече е достъпен и то в компютъризиран вид, както можете да видите на страниците на бюрото за психофизиологични изследвания Рефлекс.

Можем ли да разчитаме на детектор на лъжата, при съмнение за изневяра?

Можем ли да разчитаме на детектор на лъжата, при изневяра?

Възможностите за използване на полиграф са много и включват всичко, свързано с явно недоверие или конфликтна ситуация. Важно е да се напомни, че това е доброволен тест, който се прилага със съгласието на обвиненото в лъжа лице. Тестът с полиграф или детектор на лъжата, представлява отчитане на психофизиологичните промени, които настъпват по време на тест със специално подбрани въпроси, което се случва с помощта на датчици.

Високо специализираната апаратура, която е лицензирана от търговския департамент на Американското правителство, е вече налице, като самите изследвания, се провеждат от специалисти, чиято квалификация е призната от Американската Психологична Асоциация (АПА). Как се изготвят самите въпроси? На първо място се събира необходимата информация, свързана с темата, която ви интересува, след което се излагат всички въпроси, които смятате за важни. За да се изготви пълноценно въпросникът, с помощта на консултант, се подбират важните точки и въпросите, които е добре да останат.

Опитът на детективите, работещи в агенцията, прави възможно организирането на такъв вид въпроси, с които да се уличи всяко лъжовно твърдение. Относно съмнения в изневяра или за ситуации, свързани с друг проблем, по отношение липсата на доверие, може да се използва детектор на лъжата, като точността на резултатите е над 95%. Вижте повече в страниците на единствената агенция в България, разполагаща с два осем канални компютъризирани полиграфа в България, на детекторналъжата.net.

Къде може да се проведе изследването? Може да се случи, както в София, така и в офисите на агенцията в други градове в страната. Добре е да знаете, че по време на изследването тествания и водещият изследването остават сами, с оглед получаването на най-точни резултати. В противен случай, поръчителят може да внесе допълнително напрежение по време на теста, което да изкриви данните. Полиграфът се използва, както за лични проблеми, така и за бизнес отношения. Някои дори го използват,като превенция на евентуални измами, от страна на служителите във фирмата си. Възможностите са много, като прецизността е максимална и дава яснота по въпросите, които ви касаят.

Поръчай сега, утре може да е късно!

Полиграфски сертификати