Кражби

krajbi

Разкриване на всякакви кражби и съучастници

Корупция

korupcia

Разкриване корупция и корупционни схеми

Изневери

izneveri

Разкриване на изневери между партньори

Престъпления

prestuplenia

Разкриване на тежки престъпления

В кои случаи можем да използваме детектор на лъжата?

Знаете ли колко много хора са обладани от сериозни съмнения по отношение на нечии действия или твърдения и колко биха се радвали да имат възможност да проверят дали това е наистина така? Вече е достъпна услугата с тест - детектор на лъжата , при това в съвременен компютъризиран вариант, както можете да видите в детекторналъжата.net. Бюрото по психофизиологични изследвания, предлага работа с лицензирана апаратура, както и със специалисти, чиято висока квалификация е призната, дори от завишените американски стандарти на APA.

Независимо какъв въпрос ви мъчи и дали не очаквате в еднаква степен, както да бъдете разочаровани от своите допускания, така и да се окажете напълно прави, то само проверката може да внесе необходимата яснота. Това, разбира се няма как да се случи без съгласието на лицето, което създава толкова напрежение във вас, волно или неволно. Необходимо е лицето да бъде пълнолетно, да е в добро физическо и психическо здраве, както и да е дало своето изрично съгласие. Освен това на лицето се представят подготвените от вас въпроси предварително, за да може да е наясно какво да очаква, както е според правилата.

В кои случаи можем да използваме детектор на лъжата?

Кога можем да използваме детектор на лъжата?

В които пожелаете и имате налице съгласието на отсрещната страна. Някои теми са строго професионални, други засягат много лични дела, а има и такива, които са свързани с криминални престъпления или обвинения, които не лежат на други доказателства. Някои собственици на фирми, например, разчитат на метода с полиграфа не само по време на интервюта за работа, които провеждат със своите служители, но и като профилактична мярка, с цел превенция на евентуални измами или изтичане на важна фирмена информация.

Това може да изглежда плашещо отстрани, но фактически самият процес протича леко и внимателно, за да може да се отстрани всякакъв дискомфорт и да няма неправомерно навлизане в личното пространство. Има хора, кои излишно се съмняват, което е в основата на характерови особености, поради което за да се успокоят, също може да се прибегне до тест, който да им даде необходимия мир. Други, не смеят да повдигнат въпроса за подобно изследване, ако случаят касае техни близки, към които не желаят да хвърлят каквито и да било обвинения.

Ако ситуацията не подлежи все още на открито обсъждане, то има и друг вариант. Можете да ангажирате частен детектив, който със своите прецизни и дискретни средства да намери за вас всичко необходимо за разсейване на съмненията. Разкриването на истината може да даде спокойствие, независимо какъв точно е резултатът. Дори и да се окаже, че и най-лошите ви съмнения са се оказали верни, то нищо не може да се сравни с увереността от наличието на ясните факти. След това, имате възможност да реагирате, което прецените за добре.

Имайки предвид спецификата на всяка ситуация, са необходими различен набор от данни, за изготвяне на тестовите въпроси за детектор на лъжата, което ще се случи заедно с експерт, който е наясно как трябва да се подредят. Важно е, например да има максимум 3 релевантни на дадена тема въпроси, наред с всички останали, съпътстващи самия тест.

Вижте подробности в страниците на детекторналъжата и при наличие на въпроси или нещо неясно, можете своевременно да се консултирате със специалистите ни.

Полиграфски сертификати