Кражби

krajbi

Разкриване на всякакви кражби и съучастници

Корупция

korupcia

Разкриване корупция и корупционни схеми

Изневери

izneveri

Разкриване на изневери между партньори

Престъпления

prestuplenia

Разкриване на тежки престъпления

Как работи детекторът на лъжата в София?

Ако сте се запътили към установяване на истината, по отношение на някого или ако изискват от вас да си направите тест с полиграф, то можете да се запознаете с някои основни положения. Как работи детекторът на лъжата в София? В бюрото за психофизиологични изследвания Рефлекс, експертите, чиято висока квалификация е международно призната, работят с компютъризирана апаратура, която е осем канална и е лицензирана в САЩ.

Подробности по характеристиките на техниката, можете да видите в страниците на детекторналъжата.net. След като това е психофизиологично изследване, се използват датчици, отчитащи промяната на състоянието на изследваното лице, вследствие на зададените въпроси. Върху графика, се изобразяват всички промени, свързани с дишането и сърдечно-съдовата дейност и др.

Случайни ли са въпросите? Разбира се, че не. Те се изготвят на база на подробно събрана от поръчителя информация и се подреждат, с помощта на специалиста. Важно е да бъдат подбрани така, че да има добро съотношение между релевантни и нерелевантни на темата въпроси, за целите на максимално точните резултати. Фактически всеки етап от провеждането на самото изследване е важен.

Как работи детекторът на лъжата в София?

Важно е също, както изготвянето на въпросите, така и въвеждането в обстановката и предварителното запознаване със самия тест. И не на последно място анализът на графиката от детектора на лъжата, наречена полиграма, е особено ключов за развръзката. Точността на компютъризиран полиграф достига 98%, което е значително добра статистика. Ако сте в ситуация на несигурност или обвинявате някого за дадено деяние, без доказателства, то можете да го приканите да се изследва с детектор на лъжата. Ако пък на вас ви предстои да се изследвате, то не бива да забравяте, че опитите за измама са обречени на неуспех, още повече, че желанието за даване на верни отговори може да бъде подвеждащо за самите вас.

Трябва преди теста да сте отпочинали и да не сте приели никакви медикаменти, освен по медицински изключения. Някои собственици на големи фирми прилагат теста с полиграф върху своите служители и като интервю за работа и като периодична профилактика. При интервю за работа, е нормално да има притеснение, което се различава от опит за измама и това е видимо за експерта.

Едно от първите неща по време на изследването с полиграф е да се идентифицират емоционалните стимули, от тези, които нямат емоционален характер, както и съответните различия в отговорите на тестваното лице. Превантивните мерки, са нещо, с което някои служители свикват, имайки предвид, че техните началници се застраховат за евентуални измами или изтичане на важна фирмена информация.

Ако вие сте поръчител на изследването с детектор на лъжата, то е важно, заедно със специалист да обсъдите всички значими теми, които ви касаят и които бихте искали да бъдат включени в теста. Консултацията ще спомогне да се подберат точните въпроси и да се направи добър баланс на различните теми в самия тест. Ако ситуацията касае важни корупционни схеми или е свързана с разкритие за криминални прояви, то при едно съдебно производство, можете да използвате резултатите от полиграфа.

Вижте подробности по самото изследване и преценете дали да не се възползвате от възможността да разберете истината по важен за вас теми, с помощта на директни въпроси към нас.

Полиграфски сертификати