Кражби

krajbi

Разкриване на всякакви кражби и съучастници

Корупция

korupcia

Разкриване корупция и корупционни схеми

Изневери

izneveri

Разкриване на изневери между партньори

Престъпления

prestuplenia

Разкриване на тежки престъпления

Всеки ли може да се подложи на детектор на лъжата в България?

Ако съществуват известни съмнения по отношение на някого, които обаче не са подкрепени от никакво доказателство, то за да се установи истината, все пак, има нещо, което може да се направи. С помощта на частен детектив, може да се открие какво е точното състояние на нещата, независимо дали става дума за проблем, свързан с бизнеса или е от личен характер. Да се намери надеждна и категорична информация във връзка с дадената тема, може много да помогне, с цел да се предприемат необходимите мерки занапред.

Ако ситуацията не изисква дискретност, а става дума за открито несъгласие, то бюрото за психофизиологични изследвания, предлага и тест с детектор на лъжата Т.нар. полиграф е апаратура, която измерва промени, свързани с типа дишане, сърдечно съдовата активност и др., вследствие на зададени въпроси, като резултатите се изобразяват върху графика. Само експерт може да проведе изследването и да разчете правилно графиката.

Анализът на картината е особено важна част от изследването. В екипа на Рефлекс, можете да разчитате на специалисти, чиято квалификация е международно призната, дори и от високите изисквания на APA (Американската Психологична Асоциация).

Всеки ли може да се подложи на детектор на лъжата в България?

Апаратурата е не само лицензирана, но и внесена от САЩ, като е компютъризирана и работи на осем канала. Единственото бюро в страната, което работи с два полиграфа е именно Рефлекс, което позволява и повече изследвания на ден. Всеки ли може да се подложи на детектор на лъжата в България? Условието е участникът да бъде пълнолетен и да е дал своето съгласие. Само липсата на доброволно участие или физически или психически проблем, могат да бъдат спънка в провеждане на изследването.

Как се провежда този тип тест и какво е необходимо да се знае за него?

Важно е поръчителят да набави необходимите данни, за да може да се изготвят възможно най-добрите въпроси, касаещи проблемната тема. С помощта на специалист, въпросите се преглеждат и отсяват, за да може да се намери добрия баланс и да се отчетат емоционалните от неемоционалните стимули, както и съответните типове отговор. Преди да започне изследването, се прави въведение и тестваният бива запознат с всички въпроси, до степен, в която всичко е напълно ясно и той е съгласен да отговаря.

Важно е обстановката да бъде спокойна, въпреки, че опитният експерт е наясно, че съществува известно напрежение, от самото провеждане на теста. Специалистът знае как да направи разлика между нервното напрежение и опита за измама. Важно е и по време на теста с детектор на лъжата да присъстват само тестващото се лице и провеждащият изследването.

На поръчителите е забранено да участват, тъй като могат да отвлекат вниманието към себе си и неволно да подведат резултатите. Според конкретната тема се прави и различен тип разбор на въпросите, като за една тема не могат да се задават по повече от три релевантни въпроса. Имайки предвид многогодишния детективския опит на специалистите в бюрото по изследвания, то можете да разчитате на добре построен тест, който гарантирано да изобличи лъжата, ако съществува такава.

Разгледайте подробности в страниците на детекторналъжата.net и при възникване на каквито и да било въпроси, не се колебайте да се свържете със специалистите ни, независимо колко специфичен е проблемът.

Полиграфски сертификати