Кражби

krajbi

Разкриване на всякакви кражби и съучастници

Корупция

korupcia

Разкриване корупция и корупционни схеми

Изневери

izneveri

Разкриване на изневери между партньори

Престъпления

prestuplenia

Разкриване на тежки престъпления

Има ли специфични въпроси в един тест на детектор на лъжата?

И вие ли сте в ситуация, в която не можете да вземете решение дали да отправите своите сериозни обвинения в съда или да изчакате? Ако сте изправени пред каквито и да било проблеми, свързани с липса на доверие към някого, то можете да го приканите да си направи тест с детектор на лъжата Вече и в България съществува полиграфско изследване, а в Рефлекс, можете да разчитате на професионална техника, при това компютъризирана.

Бюрото ни за психофизиологични изследвания, разполага с два осем канални полиграфа, което го прави единствено в страната с капацитета да поема повече тестове на ден. За да се направи такъв тип тест, е необходимо участващият да е съгласен и да се яви доброволно. Другите условия са, лицето да е пълнолетно и да е в нормално физическо и психическо здраве. Преди да се направи тестът, специалистите съветват лицето да е добре отпочинало и да не е приемало медикаменти, с изключение на тези, които са по лекарско предписание.

Степента на точност на резултатите, особено що се отнася до компютъризираните апарати, е между 98% и 100%. Високата надеждност се дължи също и на специалистите, които провеждат изследването, които са с множество признания и сертификати, между които и оценка от АПА ( Американската Психологична Асоциация).

Има ли специфични въпроси в един тест на детектор на лъжата?

Има ли специфични въпроси в един тест на детектор на лъжата? Разбира се и разликите се определят от темата и спецификата на проблема. Различните тестови формати, се изготвят на база информацията от поръчителя, която е добре да бъде възможно най-подробна. След това се извличат най-подходящите въпроси, като с помощта на специалиста се подреждат в добър ред. Важно е да се намери добрия баланс в типа въпроси, за да могат да се идентифицират различните стимули, които въздействат на лицето. Да се направи разлика между емоционалните и неемоционалните въздействия и отговори, е от основна важност.

Добре е да знаете, ако сте поръчител, че не бива да се задават повече от три релевантни въпроса по една и съща тема. Подробности можете да разберете от специалиста, с помощта на който ще отсеете и подредите частите от самия тест. Преди да се подходи към теста, тестващото се лице, ще бъде добре уведомено за всичко, свързано с изследването, както и ще бъде подробно запознато с въпросите, които го очакват. Добре е да се изгради атмосфера на максимално спокойствие, за да могат да се отчетат и най-добри резултати. За това, по време на теста с детектор на лъжата, на поръчителя е забранено да присъства.

Тестът протича в рамките на няколко часа, а анализа на полиграмата е друга важна част от самото изследване. Само експертът може да изтълкува точно графиката, образувана в резултат на тестването. Някои прибягват до детектор на лъжата за много лични теми, други за ситуации, свързани с бизнеса, като има и такива, които водят свои служители за профилактичен тест. Това е избор на някои собственици на фирми, който има превантивен характер, спрямо евентуални измами или изтичане на важна информация.

Понякога и на самите интервюта за работа, се прави тест с полиграф. Възможностите са различни, като единственото необходимо условие е доброволното съгласие на тестващото се лице.

Вижте още в сайта ни детекторналъжата.net, като можете да се запознаете с често задаваните въпроси, свързани с теста и всички останали подробности по изследването и не се колебайте да отправяте своите запитвания към специалистите ни.

Полиграфски сертификати