Кражби

krajbi

Разкриване на всякакви кражби и съучастници

Корупция

korupcia

Разкриване корупция и корупционни схеми

Изневери

izneveri

Разкриване на изневери между партньори

Престъпления

prestuplenia

Разкриване на тежки престъпления

Как протича полиграфското изследване?

1.набавяне на информация по случая

2.подготвяне на въпросите

3.обсъждане на въпросите

4. инструментален тест

5.оценяване на полиграмите

Може да обобщим пет основни стъпки които са задължителни при полиграфското изследване:

1. Събиране на информация; - всеки случай е строго индивидуален и всяка една информация дадена от поръчителя на изследването ще ни помогне за внимателното формулиране на въпросите, които ще се зададът по време на интструменталният тест.

2. Избиране на „темата"или „темите", които ще бъдат значими;

3. Формулиране внимателно на въпросите, които ще се зададът по време на инструменталният тест ;всички въпроси които ще се зададът на изследваното лице по време на инструменталният тест ще бъдат обсъдени заедно с него докато полиграфиста се убеди, че са му напълно ясни.

4. Провеждане на инструманталният тест; това е частта от изследването при което на лицето подложило се на теста се закачат датчиците ,които измерват артериалното налягане, електро-термалната активност гръдното и стомашното дишане.

5. Оценка на полиграмата, отнасяща се до проблемната „тема" – това води до определянето на

а) истина,

б) лъжа, или

в) неопределен резултат.

Пример които ще ви дадем е съмнения за изневяра.Цялата процедура по полиграфското изследване се извърши в рамките на едно посещение в нашият офис .

Всички въпроси се обсъждат открито пред човека , който ще се подложи на полиграфското изследване

Дали моят партньор изневерява ? Дали той / тя ме лъже по този въпрос ?

Какво друго крие ?

След като всички въпроси относно „важната тема" са обсъдени , проверяващият ще ви обясни , че трябва да се структурират серия от други въпроси които също ще бъдат зададени по време на полиграфският тест. Тези въпроси трябва да бъдат специфични за вашите въпроси и проблеми , и все паке нужно да съответстват на полиграфският формат. Въпросите , използвани по време на полиграфското изследване ще даде възможност на проверяващия да постигне висока степен на точност .

Преди действителното провеждане на теста, изпитващият ще преразгледа с вас всички въпроси , които той възнамерява да ви зададе по време на изследването . От изключителна важност е зададените въпроси да бъдат ясни на изследваното лице и да не го подвеждат по какъвто и начин.. Това е направено, за да сме сигурни, че всички въпроси са засегнати .

Ако въпросите са приемливи за двойката , сме готови да започнем изследването :

Изпитващият и лицето, подлагащо се на теста ще бъдат сами в стаята по време на провеждането на полиграфският тест. Лицето , което е поискало изследването , ще бъде помолен да се оттегли. Нямате право да бъдете в стаята по време на самата процедура. Това е така, защото ще отклоните вниманието на лицето което се подлага на теста.

Полиграфски сертификати