Кражби

krajbi

Разкриване на всякакви кражби и съучастници

Корупция

korupcia

Разкриване корупция и корупционни схеми

Изневери

izneveri

Разкриване на изневери между партньори

Престъпления

prestuplenia

Разкриване на тежки престъпления

Как работи полиграфа

Полиграфа записва психо-физиологични промени в изследваното лице по време на теста.Записва туракалното/гръдното/ и диафрагменото/стомашно/ дишане ,електро-дермалната активност и измененията в сърдечно-съдовата дейност.

Графиките които отчитат тези изменения се наричат трейсинги.

Симпатиковият дял на автономната нервна система е първо причината за физиологичните реакции които се записват като сегменти в даден трейсинг, това е показателно за наличие на лъжа в полиграмите .Важно е да се идентифицират емоционалните и не –емоционалните стимули / стресори/,които активират симпатиковата нервна система и факторите които определят или имат влияние върху силата на емоционалните и не-емоционалните отговори.

Емоции които активират снс причинявайки физиологични реакции върху полиграмите се наричат стресори, това може да бъде страха от разкриване или възмездие при нечестните изследвани лица,страха от грешка при чл, виновен по подразбиране/честен, невинен изследван/, ярост,гняв,изненада,не обсъден въпрос,вътрешен или външен шум и т.н.

Страха от разкриване при нечестните изследвани лица довежда до страх от последствията след разкриване на лъжата, оперантно кондициониране – вина,когнитивен дисонанс- конфликт, надежда за грешка и др.

Полиграфски сертификати